Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 11

Ngày 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo công tác năm 2022; dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023 và một số báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết quan trọng khác.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 11 ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị.

Kết thúc năm 2022, huyện đạt 25/28 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch giao, như: Diện tích trồng rừng mới đạt 118% kế hoạch; thu ngân sách đạt 116% kế hoạch; giảm nghèo đạt 122% kế hoạch; tạo việc làm mới cho lao động nông thôn đạt 145% kế hoạch… Trong năm, huyện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ được ban hành, triển khai trong năm 2022 và hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, xác định chỉ tiêu và tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2023.

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các báo cáo, đảm bảo phản ánh toàn diện các mặt lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2022 và nhất trí thông qua Nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 40,2 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 21.878 tấn; thu ngân sách đạt 19 tỷ đồng trở lên và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2-2,5%.../.

Lý Dũng

Xem thêm