Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 5

Chiều 19/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng), để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 5 ảnh 1
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị và địa phương cơ bản triển khai, thực hiện tốt chỉ đạo của UBND huyện theo chương trình công tác đề ra, sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo đúng tiến độ; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, kịp thời. Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo an toàn, thành công tốt đẹp. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt 14.833 tấn, đạt 98,7% kế hoạch; công tác trồng rừng được 578,9 ha, đạt 144,73% kế hoạch; thu ngân sách được 12,5 tỷ đồng, đạt 40,32% kế hoạch;công tác xây dựng cơ bản, giải ngân được hơn 12 tỷ đồng, được 21% kế hoạch, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đạt thấp là do các chủ đầu tư chậm hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán; trong 6 tháng đầu năm huyện đã thành lập được 7 hợp tác xã, đạt hơn 300% kế hoạch, trong đó trên địa bàn huyện có 30 HTX đang hoạt động; bồi dưỡng, kết nạp được167 đảng viên mới.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung sản xuất vụ mùa. Hội nghị biểu quyết nhất trí thúc đẩy phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2021./.

Hoàng Chúc

Xem thêm