Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2021

Sáng 15/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2021 theo hình thức trực tuyến với 157 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Trần Thị Lộc- Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị nghe đồng chí Lê Hải Bình- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2021.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Từ tài liệu cung cấp tại Hội nghị và thông tin trên các bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí báo cáo viên lấy đó làm cơ sở cho công tác tuyên truyền. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra vào ngày 20/7 tới; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…/.

N.V – Văn Lạ

Xem thêm