Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/01, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01/2024 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy trực thuộc. Các đồng chí tuyên truyền viên cơ sở, cán bộ làm công tác tuyên giáo cấp xã dự tại điểm cầu tại các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn và Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024”; lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2023; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2024”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nêu rõ: Công tác tuyên truyền cần làm rõ những kết quả quan trọng và đột phá trong công tác đối ngoại, ngoại giao năm 2023. Tập trung làm rõ những khó khăn, thách thức của bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước năm 2023; từ đó khẳng định sự sáng suốt, đúng đắn, nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Tuyên truyền sâu đậm những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phản ánh thực tiễn triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ; kết quả Kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 15 - 17/01/2024; công tác chuẩn bị cho Nhân dân đón Tết…/.

Xem thêm