Hội nghị Báo cáo viên tháng 8

Sáng 26/8, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2022. Tham dự Hội nghị có 63 báo cáo viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc.

Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cho các báo cáo viên.

  
Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cho các báo cáo viên.   

Hội nghị đã thông tin các chuyên đề về: Chuyển đổi số; công tác đối ngoại trong thời gian qua do lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Đảng ủy Các cơ quan tỉnh truyền đạt.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, gồm các nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục tuyên truyền về sự kiện thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhiệm vụ năm học mới 2022-2023; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tiêm vắc xin Covid-19; đảm bảo an toàn thực phẩm; quan tâm, chăm sóc trẻ em dịp Tết Trung thu; tuyên truyền về các ngày kỷ niệm của đất nước.../.

H.H

Xem thêm