Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2022

Sáng nay (23/11), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2022. Đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chuyên đề “Định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bắc Kạn”. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra và nâng cao chất lượng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) đã quyết nghị thông qua một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại Nghị quyết số 18-NQ/TU.

Mục tiêu chung của Nghị quyết số 18-NQ/TU là phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với dịch vụ du lịch đa dạng, chất lượng đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo vệ môi trường; giữ gìn, phát huy, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chuyên đề “Định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bắc Kạn”.
Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chuyên đề “Định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bắc Kạn”.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với phát triển du lịch. Quan tâm công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Cơ cấu lại ngành du lịch tỉnh đảm bảo tính chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch. Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tiếp theo, đại biểu được nghe báo cáo chuyên đề “Tình hình Hoa Kỳ và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian gần đây; triển vọng và định hướng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên quan tâm tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không"; mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; học tập nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV; 100 năm Ngày sinh của đồng chí Võ Văn Kiệt; 70 năm Chiến thắng Tây Bắc; 202 năm Ngày sinh của Ăng-ghen; các kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh…/.

Nông Vui

Xem thêm