Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 12/12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Đồng chí Vi Hồng Dương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Vi Hồng Dương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 01 - 03/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước về dự Đại hội. Sau 03 ngày làm việc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại hội chỉ ra kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018 – 2023; đề ra 07 chỉ tiêu hằng năm, 03 chỉ tiêu nhiệm kỳ, 03 khâu đột phá và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi; tổng hợp, lựa chọn 08 vấn đề lớn báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội. Bầu 168 đồng chí ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong đó, Bắc Kạn có đồng chí Vi Hồng Dương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trúng cử chức danh Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Hội nghị lần thứ nhất BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam bầu 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII. 05 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII gồm: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân và Nguyễn Xuân Hùng. Đại hội bầu 17 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa mới.

Đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra từ ngày 10 – 11/10/2023. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 07 chỉ tiêu hằng năm; 03 chỉ tiêu nhiệm kỳ; 03 khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Thông qua kết quả bầu cử BCH LĐLĐ tỉnh khóa X gồm 28 đồng chí (khuyết 01 ủy viên sẽ tổ chức kiện toàn, bổ sung khi đủ điều kiện). Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh khóa X họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí. Đồng chí Vi Hồng Dương tái cử giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trần Thị Thu Hương, Bùi Minh Thanh giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Đại hội bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh gồm 09 đồng chí và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Đại hội kêu gọi các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự nghiệp phát triển của tỉnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh; góp phần cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, phát triển./.

Xem thêm