Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 57

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 21/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 57 (khoá XII), nhiệm kỳ 2020 - 2025, bàn một số nội dung quan trọng và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.
Quang cảnh hội nghị. ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh.

Hội nghị nghe và cho ý kiến về Báo cáo chính trị, chương trình đại hội; đề án, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, góp ý Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh nghiên cứu thu gọn các nhóm chỉ tiêu trong phần phương hướng để cô đọng, dễ thực hiện; cụ thể hoá các giải pháp; xem xét điều chỉnh lại chủ đề Đại hội, bố cục các phần của báo cáo chính trị; rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị để đảm bảo tổ chức Đại hội nghiêm túc, trang trọng, thành công...

Trong chương trình, Hội nghị nghe và cho ý kiến về các nội dung như: Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023 - 2024; Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND; điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023; điều chỉnh, bổ sung danh mục thực hiện dự án 2 - Quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Dự án phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông; điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thủy điện Khuổi Thốc...

Tiếp đó, Hội nghị thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền và bế mạc./.

Xem thêm