Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 48

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 10/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 48 để kiểm điểm tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 và bàn một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 48 ảnh 1

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh quán triệt tại Hội nghị

Theo chương trình Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng, tập thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; cho ý kiến đối với chủ trương điều chỉnh, bổ sung danh mục thực hiện dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 48 ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2023 và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ 10 đến 11/01/2023./.

Xem thêm