Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46

Sáng 02/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ 46. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị cho ý kiến về các nội dung: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ. Mức chi thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh. Nội dung Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
Đại biểu tham dự Hội nghị
Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị cũng nghe: Chương trình và một số nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10. Dự toán ngân sách năm 2023; phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm (2023 – 2025). Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Báo cáo công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa kỳ họp lần thứ 9 và thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

Hội nghị thực hiện công tác cán bộ và công tác kiểm tra thuộc thẩm quyền./.

Việt Bắc

Xem thêm