Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 45

Sáng nay (11/11), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ 45, bàn các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và cho ý kiến về phương án xây dựng cầu Pác Ngòi (Ba Bể).
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và cho ý kiến về phương án xây dựng cầu Pác Ngòi (Ba Bể).

Hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh và cho ý kiến về các nội dung như: Dừng thực hiện tiết kiệm thêm 2% chi thường xuyên; quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; mua xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh; phương án thiết kế kiến trúc nơi tưởng niệm đồng chí Phùng Chí Kiên và cầu Pác Ngòi thuộc Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể;

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023; chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Dự thảo quy định về sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (thay thế Quy định số 01-QĐ/TU ngày 18/5/2018); Dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực”; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận về Phương án thiết kế kiến trúc nơi tưởng niệm đồng chí Phùng Chí Kiên (xã Đức Vân, Ngân Sơn) và cầu Pác Ngòi thuộc Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với cầu Pác Ngòi, cần nghiên cứu thêm nhiều phương án mới; dự án phải kết hợp hài hòa với tổng thể các công trình phục vụ du lịch khu vực hồ Ba Bể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi ý UBND tỉnh chủ trì tổ chức thi ý tưởng xây dựng cầu Pác Ngòi, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến lựa chọn cho phù hợp. Đối với Phương án thiết kế kiến trúc nơi tưởng niệm đồng chí Phùng Chí Kiên, đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Ngân Sơn phối hợp với đơn vị tư vấn xem xét điều chỉnh khu vực nhà sàn; bổ sung thông tin bia tưởng niệm đồng chí Phùng Chí Kiên cho phù hợp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tưởng niệm đồng chí Phùng Chí Kiên...

Hội nghị thực hiện công tác cán bộ và bàn một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền./.

Việt Bắc

Xem thêm