Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 43

Chiều nay (30/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 43 (khóa XII), nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn.

Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 21/7/2022 về tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi”, “tự sửa” năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn.
Đồng chí Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn.

Ngoài ra, Hội nghị thực hiện công tác cán bộ theo quy định và một số công tác khác./.

Nông Vui

Xem thêm