Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 39 khoá XII

Sáng 02/7, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 39 khoá XII để bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã vùng đặc biệt khó khăn huyện Na Rì, sử dụng kinh phí viện trợ không hoàn lại từ Quỹ đặc biệt hợp tác Mê Công - Lan Thương. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cho ý kiến về chương trình và các dự thảo văn bản trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tám gồm: Dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2021…

Hội nghị thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền./.

Nông Vui

Xem thêm