Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 22 (khoá XII)

Chiều 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 22 (khoá XII) để xem xét một số nội dung quan trọng. Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến về một số biện pháp trong thực hiện cách ly, điều trị người bệnh Covid-19 và một số giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 22 (khoá XII) ảnh 1

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tiếp đó, các đại biểu cho ý kiến vào các dự thảo trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư, cụ thể: Cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 02-KL/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020. Dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/7/2016 về phát triển giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016-2020. Dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/4/2016 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016-2020. Dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 22 (khoá XII) ảnh 2

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo tờ trình thay đổi một số nội dung trong Chương trình hoạt động toàn khóa của Tỉnh ủy. Dự kiến Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư và một số nội dung quan trọng khác./.

N.V – Văn Lạ

Xem thêm