Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn lần thứ 62

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 24/11, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 62 (khóa XII), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Bắc Kạn.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc cả ngày. Buổi sáng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về những nội dung như: Dự toán ngân sách năm 2024, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2024-2026; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương); Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn thu tiền sử dụng đất, Chương trình mục tiêu quốc gia) và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024; Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

Cho ý kiến về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh;

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung trình tại Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung trình tại Hội nghị.

Tiêu chuẩn, định mức tối đa sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn và phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Thay đổi phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của trụ sở Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Bể (cũ); Bổ sung nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn vào danh mục các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh; Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn;

Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc phân công lãnh đạo cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Vận động nguồn kinh phí thực hiện hoạt động nhân đạo và triển khai phong trào “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024; Báo cáo về chuyển đổi số...

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận phiên họp buổi sáng.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận phiên họp buổi sáng.

Phát biểu kết luận phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chỉ tiêu Trung ương giao ngân sách năm 2024 cho tỉnh rất cao, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu nêu, điều chỉnh các nội dung phân bổ thu ngân sách phù hợp; việc đầu tư mua sắm theo trường chuẩn cần rà soát kỹ để tránh lãng phí, HĐND tăng cường giám sát nội dung này; bên cạnh phân bổ vốn thực hiện các dự án đầu tư công mới, các địa phương cần tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án đang triển khai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tăng cường thăm nắm, bám sát cơ sở, hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương hoàn thành nhiệm vụ năm; nỗ lực giải ngân vốn xây dựng cơ bản đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và thanh quyết toán đúng quy định…

Phiên làm việc chiều cùng ngày, Hội nghị dự kiến thảo luận và cho ý kiến về kết quả kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 (kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn và Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể; giám sát đối với Bí thư Huyện ủy Chợ Mới và một bí thư đảng ủy xã, thị trấn;

Cho ý kiến vào nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; thông qua Nghị quyết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 25/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu kiện góp phần đảm bảo an ninh trật tự; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng; thảo luận và cho ý kiến vào Chương trình và một số nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14; thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền…/.

Xem thêm