Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 13

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để đánh giá công tác 9 tháng, bàn nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận, thống nhất

Cùng với việc đánh giá công tác 9 tháng, bàn nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, Hội nghị thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 11-NQ/TU về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giai đoạn 2021- 2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Bên cạnh kết quả đạt được, một số nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2023 còn đạt thấp, nếu không quan tâm thì khó hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Việc thực hiện các nghị quyết cũng còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Các nội dung bàn tại Hội nghị có ảnh hưởng lớn đến kết quả, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào các nội dung nghị sự.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau khi đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số vấn đề trọng tâm cần thảo luận, phân tích, các đại biểu chia thành 03 tổ tiến hành thảo luận.

Có 9/29 chỉ tiêu năm 2023 đạt và vượt kế hoạch

Các báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Trong 9 tháng, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra và đạt được một số kết quả quan trọng, đã có 9/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế đạt 5,8%. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Dự ước đến hết năm 2023, tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 28 xã. Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Hoạt động thương mại, dịch vụ trong 9 tháng nhìn chung ổn định. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 520 tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán Trung ương giao, 52,2% dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể tiếp tục được quan tâm chỉ đạo…

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Sau 3 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết số 08-NQ/TU, 09-NQ/TU, 10-NQ/TU, 11-NQ/TU, tỉnh đã thu được nhiều kết quả tích cực, như: Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện, chỉ số năm 2022 tăng 24 bậc so với năm 2020, Bắc Kạn trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá của cả nước. Công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có chuyển biến tích cực; số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã 21 thành lập mới phát triển mạnh. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh ổn định ở mức cao (73,35%); tốc độ phát triển bình quân ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3,7%/năm…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công và việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia tỷ lệ đạt thấp; thu ngân sách nhà nước chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt thấp, giảm khá cao so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn phải dừng hoạt động, giải thể; công tác thu hút đầu tư gặp khó khăn, dự án ngoài ngân sách đăng ký mới còn ít. Số lượng đảng viên kết nạp mới thấp, bằng 58,5% chỉ tiêu… Chất lượng, hiệu quả công việc của một số cơ quan, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Đề ra nhiều giải pháp cho thời gian tới

Các đại biểu thảo luận, đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm, kết quả triển khai 04 nghị quyết của Tỉnh ủy sau 03 năm thực hiện; chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, phân tích làm rõ những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới, như:

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG, các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Đôn đốc các dự án, nhà máy công nghiệp đi vào hoạt động. Tăng cường thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách năm 2023. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động việc làm. Tổ chức thực hiện tốt công tác giảm nghèo năm 2023. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023...

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý về việc cần bổ sung các chính sách, cơ chế hỗ trợ người dân phát triển sản xuất kinh doanh...

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý về việc cần bổ sung các chính sách, cơ chế hỗ trợ người dân phát triển sản xuất kinh doanh...

Cần cán bộ dám nghĩ dám làm, dám hết mình vì lợi ích chung

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thu được 50 ý kiến tham luận tại tổ và tại hội trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng qua đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ, chất lượng một số mặt công tác chưa đáp ứng yêu cầu.

Để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; phối hợp chặt chẽ và sát thực tiễn hơn nữa; phát huy ưu điểm, xác định rõ đâu là khâu yếu, hạn chế, "điểm nghẽn" chính để có giải pháp tập trung tháo gỡ cho bằng được.

Trong đó bám sát những nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các chương trình MTQG, dự án đầu tư theo kế hoạch; đảm bảo trình tự, thủ tục thanh quyết toán dự án theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý theo quy định những dự án, chủ đầu tư chậm tiến độ, không thực hiện đúng cam kết. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công đoạn tuyến kết nối hồ Ba Bể sang Na Hang, Tuyên Quang. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để sớm triển khai tuyến Chợ Mới - thành phố Bắc Kạn. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu ngân sách, sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số. Quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, HTX. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện tốt việc tuyển dụng công chức, viên chức; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo; tổ chức đánh giá phân loại cán bộ thực chất, khách quan, chính xác… Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và sơ kết việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Hội nghị, cá nhân mỗi đồng chí Ủy viên BCH, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên cương vị công tác của mình, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm; hạn chế đi học tập kinh nghiệm trong thời gian này; tập trung dành thời gian, công sức, trí tuệ cùng cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, các nghị quyết, kết luận tại hội nghị lần này; động viên cơ quan đơn vị cố gắng hơn, chủ động hơn với tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Xem thêm