Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ 12

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 04/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng) đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Hoàng Hà Bắc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và những tháng tiếp theo của năm 2023.

Quý I, kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 3,4% so với cùng kỳ năm 2022; sản xuất nông, lâm nghiệp được đẩy mạnh theo hướng hàng hóa, phát triển kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình OCOP; các công trình trọng điểm được tập trung triển khai thực hiện; hoạt động, giáo dục, y tế văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Hội nghị thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Hội nghị thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Cũng trong dịp này, Hội nghị tiến hành sơ kết việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, về những nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; năng lực điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị phát triển thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị xem xét việc điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác của Ban Chấp hành; xem xét, cho ý kiến đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Hội nghị chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm quý II, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu ngân sách; quan tâm công tác quy hoạch, phát triển đô thị; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính.../.

Xem thêm