Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Rì lần thứ 14

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 03/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Rì tổ chức Hội nghị lần thứ 14 đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Quang cảnh Hội nghị. ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì, phát triển ổn định. Sản xuất vụ xuân đạt 100,1% kế hoạch (tăng 2,3% so với cùng kỳ). Sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 17.800 tấn, bằng 105% kế hoạch; diện tích cây ăn quả thực hiện được 943ha, đạt hơn 129% kế hoạch. Tổng đàn đại gia súc hiện có hơn 10.923 con, đạt hơn 101% kế hoạch; tổng đàn gia cầm có hơn 602.000 con, đạt 98,7% kế hoạch.

Đến nay, trên địa bàn huyện có xã Cường Lợi đạt chuẩn xã nông thôn mới; xã Kim Lư đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Bình quân toàn huyện đạt 12,6/19 tiêu chí; 15 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

UBND huyện và cơ quan chuyên môn báo cáo với Hội nghị về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy giữa hai hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2023…

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị. ảnh 2

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, phân công tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác, đời sống. Tăng cường các hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đất đai, chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành các dự án trên địa bàn. Thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch. Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trật tự, tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định…/.

Xem thêm