Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới

Sáng 14/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức Hội nghị lần thứ 8 đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác quý II/2022.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Trong 03 tháng đầu năm 2022, huyện Chợ Mới đã tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng thực các nội dung theo Nghị quyết, kế hoạch, chương trình nhiệm vụ năm 2022, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trên lĩnh vực kinh tế, toàn huyện gieo trồng 998ha lúa xuân, đạt 99,8% kế hoạch; 840ha ngô, đạt 75,67% và nhiều diện tích cây màu khác. Tổng đàn đại gia súc hiện có 3.851 con, đạt 71% kế hoạch; đàn lợn 9.626 con, đạt 64% kế hoạch; đàn gia cầm 316.221 con, đạt 100% kế hoạch. Công tác trồng rừng và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo. Huyện đã xây dựng phương án trồng 250 ha cây phân tán; 100ha cây chủ lực. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được quan tâm thực hiện.

Công tác xây dựng cơ bản, thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong đó, nguồn vốn đầu tư giao năm 2022 huyện đã giải ngân trên 3,3 tỷ đồng, đạt 8,2%; thu ngân sách nhà nước đến ngày 30/3 được 3,1 tỷ đồng, đạt 19,4% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 71 tỷ đồng, tăng 17,33% so với cùng kỳ. Thị trường hàng hoá tương đối ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa thương mại, dịch vụ ước đạt trên 235,7 tỷ đồng, bằng 27,7% so với kế hoạch và bằng 103,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa đảm bảo theo kế hoạch; tình trạng vi phạm hành lang giao thông, cải tạo mặt bằng trái phép vẫn xảy ra; công tác quản lý đất đai, hành lang giao thông của một số địa phương còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện vẫn còn một số tiềm ẩn, diễn biến phức tạp như trộm cắp tài sản, tệ nạn ma tuý, chống người thi hành công vụ, đánh bạc, vi phạm các quy định về khai thác, quản lý, bảo vệ rừng, vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, tàng trữ vũ khí trái phép...

Quý II/2022, huyện tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo sản xuất vụ xuân đảm bảo đúng khung thời vụ; tăng cường kiểm tra chất lượng vật tư, phân bón phục vụ sản xuất; tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn cho cây trồng; tiêm phòng đàn gia súc đợt 1. Thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác bảo vệ khoáng sản; ngăn chặn kịp thời, xử lý các trường hợp san ủi đất trái phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai các mô hình, dự án chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy nhanh tiến độ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.../.

Lý Dũng

Xem thêm