Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới (mở rộng)

Sáng 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới (mở rộng) ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy huyện Chợ Mới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 11.000 tấn, đạt 100% kế hoạch; công tác chăn nuôi, thú y thường xuyên được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Hiện toàn huyện đã trồng được hơn 147ha rừng phân tán, đạt 98% kế hoạch; trồng lại rừng sau khai thác được 540ha, đạt 83%. Toàn huyện có 03 HTX thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn hiện nay lên 56 hợp tác xã. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 180.454 triệu đồng, bằng 122,5% so với cùng kỳ. Giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản được hơn 10,6 tỷ đồng, đạt 26,3% kế hoạch vốn. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 30/6 được hơn 9,1 tỷ đồng, đạt 57,1% kế hoạch huyện giao, bằng 61% dự toán tỉnh giao. Công tác giáo dục, y tế được thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên.

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện còn những mặt hạn chế như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư chậm; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa đảm bảo tiến độ; hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế; tình trạng vi phạm hành lang giao thông, cải tạo mặt bằng trái phép vẫn xảy ra trên địa bàn; tình hình an ninh trật tự còn một số diễn biến phức tạp như tệ nạn ma tuý, vi phạm các quy định về khai thác, quản lý, bảo vệ rừng; tàng trữ vũ khí trái phép; tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn gia tăng; việc phát triển đảng viên còn chậm theo kế hoạch.

6 tháng cuối năm, huyện Chợ Mới xác định tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; phòng chống thiên tai; chỉ đạo tái đàn lợn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; thực hiện các giải pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản; ngăn chặn kịp thời, xử lý các trường hợp san ủi đất trái phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn; tập trung giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai còn tồn đọng và phát sinh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp Quảng Chu, khu dân cư Thanh Thịnh và thị trấn Đồng Tâm; dự án đường nội thị thị trấn Đồng Tâm; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và chống thất thu ngân sách năm 2022.../.

Lý Dũng

Xem thêm