Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 13

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới khóa VI tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Đến dự có đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn.
Quang cảnh hội nghị. ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/HU ngày 18/4/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện; Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy từ sau Hội nghị lần thứ 12 đến Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra.

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 11.054 tấn, bằng 100,19% kế hoạch; các loại giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ sản xuất vụ xuân và vụ mùa. Thành lập mới được 07 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh đạt hơn 429 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư giao năm 2023 đã giải ngân được 29 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch; thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 10 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua còn những hạn chế như: Tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm; việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự hiệu quả; tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, môi trường vẫn còn xảy ra; công tác phát triển đảng viên còn chậm so với kế hoạch; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. ảnh 2

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Mới. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục khắc phục những hạn chế, khó khăn đã được chỉ ra tại hội nghị. Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị; thực hiện tốt các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Đồng chí Triệu Đức Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị. ảnh 3

Đồng chí Triệu Đức Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Đức Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo quyết liệt các lĩnh vực thuộc thẩm quyền phụ trách. Khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế; tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm công tác an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là những loại tội phạm trên không gian mạng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Chú trọng nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.../.

Xem thêm