Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 19/01, Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác Hội năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, các cấp Hội trong tỉnh phối hợp tổ chức đóng góp ý kiến được 455 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được thực hiện thường xuyên, từng bước đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, nội dung tuyên truyền thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được duy trì thực hiện thường xuyên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong thời đại công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và công tác giám sát thực hiện pháp luật, giám sát phản biện xã hội.

Năm 2024, Hội Luật gia tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tích cực, chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của các cơ quan Tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức góp ý kiến có chất lượng và hiệu quả đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức hội thảo, tọa đàm, góp ý kiến và tổng hợp ý kiến của các cấp Hội, hội viên tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho hội viên và Nhân dân, đồng thời chú trọng tuyên truyền quảng bá về Hội.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội và yêu cầu đặt ra hiện nay. Tiếp tục tham gia thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện pháp luật. Tổ chức tốt Đại hội Hội Luật gia các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029…

Thừa ủy quyền của Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn Nông Đình Nhạ trao Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể.

Thừa ủy quyền của Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn Nông Đình Nhạ trao Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể.

Nhân dịp này, có 03 tập thể và 06 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; 09 tập thể và 26 cá nhân được Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2023./.

Xem thêm