Hội LHPN tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm