Tài chính - Ngân hàng:

Hội LHPN thành phố Bắc Kạn với hoạt động vay vốn ủy thác

Trong những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bắc Kạn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Hội LHPN thành phố Bắc Kạn với hoạt động vay vốn ủy thác ảnh 1
Cán bộ NHCSXH và Hội LHPN phường Đức Xuân kiểm tra, thăm nắm tình hình sử dụng vốn vay của người vay vốn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Kạn là một trong 04 tổ chức Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Để thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay, Hội luôn bám sát nội dung ủy thác, nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố, các văn bản hướng dẫn của NHCSXH. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) do Hội quản lý thực hiện đúng quy định về tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về chính sách tín dụng ưu đãi đến hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của Hội ở cơ sở.

Thực hiện công tác ủy thác, Hội thường xuyên phối hợp triển khai tốt các chương trình cho vay của NHCSXH, nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng. Tính đến nay, Hội nhận ủy thác đã giải ngân cho trên 10.000 lượt hội viên. Dư nợ của Hội ở thời điểm hiện tại là 76,7 tỷ đồng (chiếm 40,1% tổng dư nợ của 4 tổ chức Hội nhận ủy thác), cho hơn 1.400 hộ vay; Hội quản lý 51 tổ TK&VV, qua đánh giá có 50 tổ xếp loại loại tốt, 01 tổ xếp loại khá.

Chị Đàm Thị Duyên ở tổ 4, phường Đức Xuân cho biết: Để phục hồi hoạt động kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, gia đình đã làm thủ tục xin vay 100 triệu đồng nguồn vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ NHCSXH. Nguồn vốn này được sử dụng để đầu tư khôi phục kinh doanh nhằm tăng thêm thu nhập của gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động khác.

Cũng giống gia đình chị Duyên, từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình hội viên giải quyết được vấn đề tài chính cho con ăn học, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập.

Trong suốt quá trình thực hiện hoạt động vay vốn ủy thác, để nâng cao chất lượng tín dụng, Hội thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở Hội thực hiện tốt khâu thẩm định hồ sơ vay vốn; chỉ đạo các tổ TK&VV thông báo sớm nợ đến hạn cho hộ vay, đôn đốc hộ vay để có phương án trả nợ... Do đó, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn hằng năm đạt cao. Đến thời điểm hiện tại nợ quá hạn ở mức 0,11%, thấp nhất trong 4 tổ chức Hội nhận ủy thác.

Hội đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương thường xuyên tiến hành củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ TK&VV thực hiện tốt các khâu bình xét hộ vay, đôn đốc hộ vay trả lãi, trả gốc và thực hiện thu lãi theo hợp đồng đã ký; 100% tổ TK&VV đã triển khai huy động tiền gửi của tổ viên với tỷ lệ tổ viên tham gia đạt 100%. Thời điểm hiện tại, tổng số dư tiền gửi gần 4 tỷ đồng; bình quân số dư tiền gửi tiết kiệm của mỗi tổ TK&VV đạt 78,4 triệu đồng, của mỗi tổ viên là 2,8 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Hội, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động vay vốn ủy thác, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thường xuyên củng cố và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với NHCSXH. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai từ cơ sở khi thực hiện tín dụng chính sách.

Đồng thời, chỉ đạo Hội cơ sở và tổ TK&VV tham gia giao ban với NHCSXH, kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách mới để tuyên truyền đến hội viên và Nhân dân. Nâng cao công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội nói chung, cán bộ Hội làm công tác ủy thác nói riêng tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, am hiểu hoạt động tín dụng chính sách.../.

H.V

Xem thêm