Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình nợ đọng thuế của doanh nghiệp

Chiều 19/6, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình nợ đọng thuế, phí của các doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hùng Vương (thị xã Bắc Kạn). 
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hùng Vương thành lập từ năm 2007 với ngành nghề chính là tư vấn xây dựng cơ bản. Hiện tại, tổng số thuế còn nợ của công ty từ năm 2012 đến nay là hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 147 triệu đồng; thuế giá trị gia tăng hơn 915 triệu đồng; số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 425 triệu đồng; tiền phạt phát sinh chậm nộp hơn 142 triệu đồng. 
Lãnh đạo công ty phản ánh kiến nghị với đoàn giám sát.
Lãnh đạo công ty phản ánh kiến nghị với đoàn giám sát.
Công ty phản ánh với đoàn giám sát các kiến nghị: đề nghị UBND tỉnh và Cục Thuế tỉnh xem xét tháo gỡ việc đình chỉ hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; hiện tại số tiền mà các chủ đầu tư nợ đọng chưa thanh toán đối với công ty khoảng 10 tỷ đồng dẫn tới doanh nghiệp không có lợi nhuận để hoàn thành nghĩa vụ thuế; trong thực hiện cưỡng chế thuế cần xem xét cân nhắc từng trường hợp cụ thể, nhất là cần có chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp còn hoạt động và doanh nghiệp xây dựng cơ bản nhưng chủ đầu tư vẫn nợ đọng tiền thanh toán. 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị của công ty. Đồng chí đề nghị công ty cần hoàn thiện báo cáo về nợ thuế trong đó làm rõ số nợ đọng vốn từng công trình của các chủ đầu tư với công ty; bổ sung nội dung về giải pháp tháo gỡ và những kiến nghị cụ thể để chuyển tới HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp phản ánh tới cấp có thẩm quyền./.
Tuấn Sơn

Xem thêm