Hội đồng nhân dân huyện Ngân Sơn họp kỳ thứ 5

Trong hai ngày 18 - 19/12 Hội đồng nhân dân huyện Ngân Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

Trong hai ngày 18 - 19/12 Hội đồng nhân dân huyện Ngân Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

Theo đó, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực cả năm là 4.149ha/3.930ha, đạt 105% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 17.435 tấn/16.820 tấn, đạt 103% kế hoạch, so với năm 2011 tăng 24,27 tấn. Cụ thể: Cây lúa, tổng diện tích cả năm: 2.156ha /2.163ha. Năng suất lúa ước đạt 43,7 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt: 9.459 tấn/9.610 tấn (tăng 304,6 tấn so với năm 2011); tổng diện tích ngô cả năm là 2.023ha/1.767ha, đạt 114% kế hoạch, so với năm 2011 tăng 49,25ha. Năng suất trung bình ước đạt 40,9 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt 8.290 tấn/7.066 tấn, đạt 117% kế hoạch (so với năm 2011 tăng 338,3 tấn). Bình quân lương thực đầu người đạt 601kg/người/năm.

545545
Phần lớn thời gian làm việc, Kỳ họp tập trung thảo luận về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo: Hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; báo cáo về việc thực hiện ngân sách năm 2012, phương hướng nhiệm vụ và dự kiến phân bổ ngân sách năm 2013; báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng củng cố chính quyền năm 2012 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tổng hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri… thông qua các tờ trình về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2013; tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; tờ trình về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013...

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, đánh giá báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; làm rõ nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu của huyện đạt thấp trong năm 2012 như: Thu ngân sách, trồng rừng, trồng dong riềng, đề án phát triển đàn lợn nái; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp; chương trình xây dựng nông thôn mới chậm (đến nay có 05 xã chưa được phê duyệt đồ án quy hoạch)…qua đó đặt ra những giải pháp triển khai có hiệu quả trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp thứ 5 đã thông qua các Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2013; Nghị quyết về chương trình hành động giám sát của HĐND huyện năm 2013; Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013; Nghị quyết về xác nhận kết quả điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Ngân Sơn.

Văn Lạ

Xem thêm