Hội đồng nhân dân huyện Na Rì họp kỳ thứ 5

Trong các ngày 14 - 15/12, Hội đồng nhân dân huyện Na Rì đã tổ chức Kỳ họp thứ 5, đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn; hoạt động của HĐND huyện; công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; báo cáo thu chi ngân sách năm 2012...

Trong các ngày 14 - 15/12, Hội đồng nhân dân huyện Na Rì đã tổ chức Kỳ họp thứ 5, đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn; hoạt động của HĐND huyện; công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; báo cáo thu chi ngân sách năm 2012...

Về sản xuất nông - lâm nghiệp, đối với các loại cây trồng cả năm huyện đã thực hiện gieo trồng được 9.545,78 héc ta, đạt gần 107% kế hoạch (tăng 308 héc ta so với cùng kỳ). Trong đó, cây lương thực thực hiện được 7.187,03 héc ta, đạt 104,82% kế hoạch. Tổng sản lượng lượng lương thực có hạt cả năm đạt 30.282 tấn, tăng 1.314 tấn so với năm 2011; bình quân lương thực đầu người đạt 796kg/người/năm, tăng 39kg/người/năm so với năm 2011...

Hội đồng nhân dân huyện Na Rì họp kỳ thứ 5 ảnh 1

Các công tác khác như giao thông, xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quản lý tài nguyên môi trường; thu, chi ngân sách và hoạt động tín dụng; văn hóa, y tế, giáo dục; an ninh – quốc phòng trên địa bàn trong năm qua cơ bản được duy trì ổn định.

Về hoạt động HĐND năm 2012, nhìn chung công tác tổ chức các kỳ họp HĐND huyện, hoạt động giám sát, hoạt động khảo sát, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND đều được duy trì thường xuyên và phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Tại kỳ họp, sau khi nghe các báo cáo về hoạt động của HĐND huyện; báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của ủy ban MTTQ huyện; báo cáo thẩm tra và tình hình hoạt động của hai Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện... và các tờ trình về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2012, đại biểu HĐND huyện chia tổ thảo luận, đánh giá chi tiết về những mặt được và những hạn chế còn tồn tại cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2013.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, HĐND huyện đã thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2013; Nghị quyết về thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013; Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2013; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2013; Nghị quyết về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2013; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí từ sự nghiệp kinh tế để xử lý giống dong riềng năm 2013 và Nghị quyết điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP./.

Quý Đôn

Xem thêm