Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông tiến hành kỳ họp thứ 5

Trong các ngày 18 và 19/12, Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông đã tổ chức kỳ họp thứ 5 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn năm 2012; báo cáo hoạt động của HĐND huyện, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; báo cáo thu chi  ngân sách địa phương năm 2012...

Trong các ngày 18 và 19/12, Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông đã tổ chức kỳ họp thứ 5 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn năm 2012; báo cáo hoạt động của HĐND huyện, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; báo cáo thu chi  ngân sách địa phương năm 2012...


Năm 2012 sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn huyện gieo cấy được 1.076ha lúa xuân và 1.623,75ha lúa vụ mùa, năng suất bình quân cả năm đạt 52,3 tạ/ha. Cây ngô cả hai vụ thực hiện được 1.256ha, năng suất bình quân đạt 36 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 18.541 tấn, bằng 103,8% kế hoạch, tăng 241 tấn so với cùng kỳ năm 2011. Cây dong riềng thực hiện được 161ha, năng suất đạt 850 tạ/ha, sản lượng đạt trên 13 nghìn tấn, giá trị ước đạt trên 27 tỷ đồng. Cây thuốc lá thực hiện được 167ha, năng suất đạt 20 tạ/ha, sản lượng đạt 335 tấn, giá trị đạt trên 14 tỷ đồng. Các loại cây trồng khác như khoai lang, khoai  môn và đậu đỗ các loại đều đạt và vượt chỉ tiêu... Các công tác khác như thu ngân sách, xây dựng cơ bản, các chính sách dân tộc, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông khoá XVIII.
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện Bạch Thông khoá XVIII.


Trong năm 2012, HĐND huyện đã khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp hoạt động. Thường xuyên tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát, góp phần thúc đẩy việc thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động của thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các Ban HĐND huyện được phối hợp thường xuyên và duy trì có hiệu quả.


Tại kỳ họp, sau khi  nghe các báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2012; báo cáo của UBND huyện về tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử, thi hành an hình sự ở địa phương; Báo cáo của Uỷ ban MTTQ huyện về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và đề nghị, kiến nghị với HĐND, UBND các cấp... các đại biểu đã chia tổ thảo luận, đánh giá cụ thể kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của năm 2012. Nhiều ý kiến chất vấn được đưa ra, tập trung vào những vấn đề như: xem xét lại ranh giới giữa đất của Lâm trường Bạch Thông với thôn Khuổi Dấm, xã Cẩm Giàng; đề nghị lâm trường cần quy định rõ về giá cả một số loại gỗ; đề nghị Ban quản lý dự án xem xét chất lượng một số công trình vì hiện nay đã xuống cấp...

Sau khi thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND huyện đã thông qua Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính cấp xã năm 2012; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2013; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013; Tờ tình và Dự thảo Nghị quyết về công tác xét xử thi hành án năm 2013; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2011; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2013; Tờ trình đề nghị thông qua Dự thảo nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2013./.

Hà Thanh

Xem thêm