Hội đồng Nhân dân huyện Ba Bể họp

Trong hai ngày 25 và 26/6, Hội đồng Nhân dân huyện Ba Bể khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8.

Trong hai ngày 25 và 26/6, Hội đồng Nhân dân huyện Ba Bể khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8.

Kỳ họp lần này nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm; xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và một số nội dung quan trọng khác.

5 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được quan tâm. Những tháng tiếp theo của năm 2014, toàn huyện tập trung chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ xuân, khẩn trương sản xuất vụ mùa; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng hoàn thành theo kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2014 – 2015; tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo và phòng, chống các tệ nạn xã hội…

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp những tháng cuối năm; báo cáo của UBND huyện về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; báo cáo của Thường trực HĐND huyện về hoạt động chủ yếu và hoạt động giám sát của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm; báo cáo của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8; báo cáo của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm; báo cáo của Ủy ban MTTQ về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thông qua các tờ trình: Tờ trình của UBND huyện đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; tờ trình của UBND huyện về việc sử dụng các nguồn kinh phí kết dư ngân sách năm 2013 sang năm 2014; tờ trình của HĐND huyện về bổ sung nội dung giám sát năm 2014… Tiếp đó, kỳ họp cũng đã thực hiện các bước: Tiến hành chia tổ thảo luận; quán triệt trả lời kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND huyện; chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; Chủ tịch UBND huyện làm rõ thêm một số ý kiến các cơ quan, đơn vị đã trả lời và giải trình những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của UBND huyện.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện cũng đã xem xét tiến hành việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên UBND huyện Ba Bể khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Bắc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ba Bể, đồng thời, kỳ họp cũng đã xét miễn nhiệm chức danh thành viên UBND huyện đối với ông Hoàng Văn Khiêm, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ba Bể do về nghỉ hưu. Tiến hành thông qua Nghị quyết kỳ họp của HĐND huyện về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012; Nghị quyết về việc sử dụng nguồn kinh phí kết dư ngân sách năm 2013; Nghị quyết của HĐND huyện về bổ sung nội dung giám sát 6 tháng cuối năm 2014…/.

Tùng Vân

Xem thêm