Hội Cựu chiến binh tỉnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

Trong 2 ngày (28, 29/7), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2022 cho gần 40 chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB các xã, phường, thị trấn.

Đây là các đồng chí được kiện toàn bổ sung khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và được bầu giữ chức vụ mới nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Văn Huyền- Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội CCB tỉnh phổ biến Chuyên đề Công tác tổ chức, xây dựng hội.
Quang cảnh hội nghị.

Lớp bồi dưỡng phổ biến, quán triệt các nội dung gồm: Công tác tổ chức, xây dựng Hội; thi đua khen thưởng; công tác tư tưởng của Hội CCB Việt Nam; hướng dẫn chế độ báo cáo của Hội CCB cơ sở và cấp trên cơ sở; công tác phát triển kinh tế và chuyên đề vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các lãnh đạo Hội cơ sở được bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ mới có nhận thức và phương pháp làm việc, phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Phương Thùy

Xem thêm