Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 03/01, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, Hội CCB tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; hoạt động của các cấp Hội luôn được cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân đánh giá cao. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, hội viên ổn định; tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước, Điều lệ Hội.

Các cấp Hội đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm, trong đó một số chỉ tiêu vượt cao so với nhiều năm trước, như: Vận động kết nạp được 395 hội viên mới, đạt 131,6% kế hoạch; vận động xóa nhà dột nát của hội viên được 5/4 nhà, đạt 125%; tỷ lệ nợ quá hạn Ngân hàng Chính sách xã hội ở mức 0,08%; quỹ Hội tăng trên 530 triệu đồng...

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 với một số chỉ tiêu chính, gồm: Phấn đấu 100% tổ chức Hội hoàn thành nhiệm vụ, có 95% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95% trở lên hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có hội viên vi phạm pháp luật; 95% trở lên gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn ''Gia đình văn hóa''. Phấn đấu 100% đảng viên, cán bộ Hội các cấp được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội theo kế hoạch; 100% hội viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương, địa phương và Hội phát động. Phấn đấu xóa 60 nhà dột nát cho hội viên (trong đó quỹ do hội viên đóng góp xoá 03 nhà). Phấn đấu giảm 84 hộ hội viên nghèo; giảm 60 hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà các cấp Hội đã đạt được trong năm 2023.

Để việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đạt kết quả cao, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung, gồm: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phát triển hội viên. Phát hiện, tạo điều kiện bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; thực hiện kiện toàn nhân sự tổ chức Hội cấp xã. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, hội viên để góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ...

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn.

Dịp này, có 02 tập thể và 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2023; có 16 tập thể và 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2023.../.

Xem thêm