Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Mới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI

Trong 2 ngày (18 - 19/7), Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Mới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, bằng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội trên 60 tỷ đồng đã tạo điều kiện cho 962 lượt hộ hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Vận động hội viên đóng góp quỹ hội được trên 1,7 tỷ đồng, giúp 68 lượt hội viên vay. Hằng năm, phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức được 123 buổi tập huấn bồi dưỡng, chuyển giao KHKT cho 2.756 lượt hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi…

Đến nay, toàn huyện có 01 doanh nghiệp, 03 hợp tác xã và 05 tổ hợp tác do CCB làm chủ; 01 Câu lạc bộ "Hội viên CCB sản xuất, kinh doanh có hiệu quả". Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 5 năm qua, hội viên CCB đã hiến đất trên 10.436m2 đất, đóng góp 3.468 triệu đồng tiền mặt, 3.876 ngày công lao động để tu sửa đường giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương tưới tiêu… 

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội CCB huyện đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu hằng năm kết nạp 30 hội viên mới trở lên; hằng năm có 95% trở lên Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 95% trở lên gia đình hội viên đạt Gia đình văn hóa; mỗi năm giảm từ 8 - 10 hộ hội viên nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều mới; phấn đấu hằng năm xóa 01 nhà dột nát, nhà tạm trong hội viên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện Chợ Mới khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 17 đồng chí; bầu 32 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Hoàng Đình Long tái cử chức Chủ tịch Hội CCB huyện Chợ Mới khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Huyền Thương

Xem thêm