Bắc Kạn:

Hội chợ “Lúa gạo với đời sống và sinh kế cộng đồng”

         Sáng  05/10/2009, tại UBND xã Xuất Hoá, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội chợ “Lúa gạo với đời sống và sinh kế cộng đồng”.          Dự hội chợ có lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, các cán bộ chuyên môn thuộc chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên, Hoà Bình cùng hơn 100 nông dân đại diện cho 8 huyện thị xã trong tỉnh.

         Sáng  05/10/2009, tại UBND xã Xuất Hoá, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội chợ “Lúa gạo với đời sống và sinh kế cộng đồng”.          Dự hội chợ có lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, các cán bộ chuyên môn thuộc chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên, Hoà Bình cùng hơn 100 nông dân đại diện cho 8 huyện thị xã trong tỉnh.

HCho3.gif
Khách "nếm thử" các sản phẩm được làm từ nông sản Bắc Kạn

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi với khoảng 80% dân số sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, nhưng diện tích đất canh tác chỉ có 14 ngàn ha,  đất canh tác bị chia cắt manh mún bởi địa hình chủ yếu là đồi núi dốc nên sản xuất chỉ mang tính nhỏ lẻ, trình độ dân trí còn hạn chế nên để phát triển nông sản hàng hoá còn gặp nhiều khó khăn.

Hội chợ lần này nhằm quảng bá những kết quả áp dụng tiến bộ kỹ thuật; thu hút, kêu gọi sự quan tâm của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và bà con nông dân với các giống lúa mà bà con đã và đang canh tác, đặc biệt hội chợ muốn nhấn mạnh vể tầm quan trọng của lúa gạo đối với đờì sống con người và việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

 Huy Tuấn

Xem thêm