Hội chợ công thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 2023 sắp diễn ra tại TP. Bắc Kạn

BBK - Hội chợ Công thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023 sẽ diễn ra trong các ngày từ 24 - 30/11/2023 tại thành phố Bắc Kạn.

Xem thêm