Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

Chiều 19/12, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức tốt công tác bảo trợ cho các đối tượng. Hội đã chủ động kết nối, khai thác các nguồn lực hỗ trợ trao 20 suất học bổng; hơn 15.000 hộp sữa dinh dưỡng, quà cho học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm cho 05 người khuyết tật; tặng 520 xe lăn, với tổng trị giá gần 750 triệu đồng cho người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh.

Năm 2023, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; tuyên truyền, phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm chủ động thực hiện có hiệu quả các chương trình bảo trợ trọng tâm và các hoạt động trợ giúp khác đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế khác. Tập trung vào các hoạt động gắn với thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch của tỉnh liên quan đến người khuyết tật và trẻ mồ côi…/.

Bích Phượng

Xem thêm