Học và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Lợi dụng mạng xã hội, các thế lực thù địch có luận điệu cho rằng: Việc học và làm theo Bác “Cũng chỉ là hình thức, làm cho xong để báo cáo”… nhưng thực tế đã minh chứng, việc học và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu tự thân, nền nếp của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Nhà Văn hóa thôn Đon Mạ, xã Yên Phong (Chợ Đồn) được xây dựng khang trang, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con, chính nhờ một phần công sức đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nơi đây. Từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước để mua nguyên vật liệu, 59 hộ dân thôn Đon Mạ đã đóng góp hơn 26 triệu đồng và ngày công lao động để xây dựng; đặc biệt có 02 hộ là Chu Văn Cảu và Hoàng Văn Hợi đã hiến mỗi hộ hơn 70m2 đất để làm Nhà Văn hóa thôn.

Nhà Văn hóa thôn Đon Mạ, xã Yên Phong (Chợ Đồn) được xây dựng từ nguồn ngân sách (hỗ trợ nguyên vật liệu) và người dân hiến đất tạo mặt bằng, đối ứng vật liệu, ngày công lao động. ảnh 1

Nhà Văn hóa thôn Đon Mạ, xã Yên Phong (Chợ Đồn) được xây dựng từ nguồn ngân sách (hỗ trợ nguyên vật liệu) và người dân hiến đất tạo mặt bằng, đối ứng vật liệu, ngày công lao động.

Ông Lường Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ thôn Đon Mạ cho biết: Đảng viên và bà con nơi đây đều rất nhiệt tình hưởng ứng việc chung tay để làm Nhà Văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn… Ai cũng sẵn sàng đóng góp, chung sức đồng lòng để bản làng, thôn mình ngày càng đẹp hơn.

Cùng với thôn Đon Mạ, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn những năm qua đã tích cực lao động sản xuất, nhiệt tình đóng góp tiền, vật liệu, ngày công để xây dựng các công trình an sinh xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương.

Trong năm 2022, Nhân dân toàn tỉnh đã hiến hơn 21ha đất rừng, vườn để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi; đóng góp hơn 23.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa… Từ năm 2021 đến nay đã có hơn 1.200 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng các cấp, trong đó cấp Trung ương khen 11 tập thể, cá nhân; cấp tỉnh khen 40 tập thể, cá nhân… đó là những minh chứng rõ nét nhất cho kết quả học và làm theo Bác.

Các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ đã xây dựng kế hoạch “làm theo Bác” với nhiều việc làm cụ thể, tập trung vào công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Một số địa phương, đơn vị có những việc làm thiết thực, giải quyết dứt điểm những hạn chế, tồn tại từ nhiều năm trước hoặc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch “Làm theo Bác” của cấp mình đã tập trung vào những nội dung như: Lựa chọn những vấn đề hạn chế, yếu kém của địa phương, đơn vị từ năm trước đã được chỉ ra để khắc phục trong năm sau; những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những giải pháp đột phá, sáng tạo để phát triển đơn vị, địa phương…

Theo đó, nhiều việc “làm theo Bác” của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ đã được thực hiện, tạo thành phong trào lớn có tác động tích cực, lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất và thấm sâu trong đời sống xã hội.

Các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn năm 2022 báo công dâng Bác tại Di tích lịch sử Nà Pậu (xã Lương Bằng, Chợ Đồn). ảnh 2

Các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn năm 2022 báo công dâng Bác tại Di tích lịch sử Nà Pậu (xã Lương Bằng, Chợ Đồn).

Hiện nay, 100% tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức đăng ký thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ được giao của từng cá nhân.

Từ thực tiễn minh chứng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Xem thêm