Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tính đến ngày 10/8, tất cả 12/12 huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ngân Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.
Các đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ngân Sơn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiếp nối thành công của Đại hội cấp cơ sở, công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, phối hợp với cấp ủy các đơn vị trong việc lựa chọn 01 đơn vị là Thành Đoàn Bắc Kạn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội, ngoài ra chọn thêm 01 đơn vị bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội là Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. 

Nhân sự chủ chốt các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đều đảm bảo các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và được đào tạo qua thực tiễn công tác Đoàn nhiều năm với nhiều kinh nghiệm và năng lực công tác. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng được trẻ hóa sẽ góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các đơn vị trong nhiệm kỳ tới nhiều đổi mới sáng tạo, đưa phong trào tuổi trẻ Bắc Kạn ngày càng phát triển và có nhiều dấu ấn sâu đậm. Các đơn vị đã tiến hành bầu 200 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhìn chung, quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành và các chức danh chủ chốt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng quy định, cơ cấu đã được chuẩn bị với tỷ lệ thống nhất cao; văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Đại hội các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động như: triển lãm hình ảnh hoạt động trong nhiệm kỳ; trưng bày các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của địa phương đơn vị, các sản phẩm của thanh niên, các mô hình giải pháp cải tiến kỹ thuật của đơn vị; giao lưu văn hóa - văn nghệ; thiết kế các điểm chụp hình lưu niệm và các hoạt động tương tác với đại biểu dự Đại hội. 

Điểm mới trong công tác tuyên truyền Đại hội lần này là các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội; trong quá trình tổ chức Đại hội đã tích cực ứng dụng công nghệ số, việc nghiên cứu tài liệu Đại hội được cập nhật và tích hợp trên mã QR code nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng tài liệu bằng giấy in…

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai, đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có ý nghĩa chào mừng Đại hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sôi nổi trong tuổi trẻ trước sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ địa phương, đơn vị.

Các đại biểu quét mã QR code để nhận tài liệu.
Các đại biểu quét mã QR code để nhận tài liệu.

Song song với việc triển khai Đại hội Đoàn cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chủ động tổ chức triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI một cách nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các nội dung dự thảo báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đề án nhân sự, chương trình Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới.

Thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và cấp ủy các cấp. Góp phần tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (dự kiến tổ chức vào 6-7/10/2022) theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao…/.

Huyền Thương

Xem thêm