Hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ đặc biệt khó khăn

Công ty Bia Sài Gòn Đông Bắc vừa phối hợp với CLB Ná cao su Đất Phủ (thị trấn Phủ Thông) và các ban, ngành, đoàn thể UBND thị trấn Phủ Thông trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Đinh Quang Ngô ở thôn Khuổi Chàm, thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông).

Đại diện Công ty Bia Sài Gòn Đông Bắc trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Ngô
Đại diện Công ty Bia Sài Gòn Đông Bắc trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Ngô.

Gia đình ông Đinh Quang Ngô là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của thôn Khuổi Chàm, ông Ngô bị tai biến nặng, không đi lại được. Nhiều năm nay, 05 người trong gia đình ông phải sống trong căn nhà tạm, không đảm bảo an toàn.

Trước hoàn cảnh đó, CLB Ná cao su Đất Phủ đã kết nối và vận động Công ty Bia Sài Gòn Đông Bắc ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Ngô.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Phủ Thông và người dân thôn Khuổi Chàm đã chung tay giúp gia đình dọn dẹp, san nền, đào móng…

Hiện nay, gia đình ông Đinh Quang Ngô vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái./.

Bích Phượng

Xem thêm