Nông dân với Hội – Hội với Nông dân:

Hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình kinh tế tập thể

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã chú trọng hỗ trợ nông dân xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch năm.

Hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình kinh tế tập thể ảnh 1
Cán bộ Hội Nông dân xã Nông Thượng thăm nắm tình hình sản xuất, kinh doanh tại HTX Nông nghiệp Tân Thành (TP. Bắc Kạn).

6 tháng đầu năm, Hội đã hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân thành lập mới 03 HTX với trên 60 thành viên, trên 180 THT với trên 2.100 thành viên (trong đó phối hợp với Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh tổ chức thành lập trên 170 THT tại các huyện Na Rì, Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn), 06 chi hội nông dân nghề nghiệp với trên 70 thành viên, 07 tổ hội nông dân nghề nghiệp với trên 70 thành viên.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 75 nông dân có kinh nghiệm sản xuất, đáp ứng các yêu cầu của Dự án CSSP để tham gia vào hoạt động “Nông dân dạy nông dân”.

Các hoạt động này giúp hội viên, nông dân chuyển biến nhận thức từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có liên kết, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Phương Thùy

Xem thêm