Hỗ trợ nông dân triển khai có hiệu quả phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 12/7, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị. ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp xã và cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công tác phát triển hội viên được các cấp Hội tích cực chú trọng, kết nạp mới được 362 hội viên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh; hướng dẫn cho hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2023. Kết quả, có 11.251 hộ đăng ký, trong đó đăng ký cấp cơ sở 9.004 hộ, cấp huyện 1.890 hộ, cấp tỉnh 357 hộ. Hướng dẫn hội viên nông dân thành lập mới 24 hợp tác xã, tổ hợp tác. Phối hợp với các ngành chuyên môn hướng dẫn, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng, vật nuôi được 246 lớp cho 11.796 lượt hội viên tham gia; 12 lớp dạy nghề cho 375 hội viên tham gia...

6 tháng cuối năm 2023, Hội Nông dân tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; tuyên truyền kết quả Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, thành phố; hỗ trợ nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2023.../.

Xem thêm