Hỗ trợ máy móc thiết bị chế biến thực phẩm tại Ba Bể

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn phối hợp với hộ kinh doanh Hoàng Thị Đoan vừa tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến thực phẩm” tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể.
 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn phối hợp với hộ kinh doanh Hoàng Thị Đoan vừa tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến thực phẩm” tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể.
 

Cán bộ Sở Công thương kiểm tra tính hiệu quả của thiết bị.
Cán bộ Sở Công thương kiểm tra tính hiệu quả của thiết bị.

Theo đó, Đề án hỗ trợ hộ kinh doanh Hoàng Thị Đoan 53,9 triệu đồng từ nguồn khuyến công địa phương năm 2020, để đầu tư ứng dụng 02 chảo chiên bánh bán tự động. Tại buổi nghiệm thu, các bên đã kiểm tra và xác nhận đơn vị thụ hưởng đề án đã đầu tư máy móc thiết bị chế biến thực phẩm theo đúng nội dung đề án. Quá trình đưa chảo vào sử dụng đạt hiệu quả tốt, giúp cho hộ kinh doanh chế biến các loại bánh thuận lợi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm nhân công, mang lại thu nhập khá./.
 

Q-P

Xem thêm