Hỗ trợ làm nhà cho gia đình chính sách

Chiều 12/01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bạch Thông trao tặng 50 triệu đồng cho gia đình ông Lường Văn Lực ở thôn Bản Mèn, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông để hỗ trợ xây nhà.

Ông Lực phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bạch Thông trao tặng.
Ông Lực phấn khởi nhận tiền hỗ trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bạch Thông trao tặng.

Ông Lường Văn Lực thuộc hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nhiều năm nay, căn nhà gia đình ông ở đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bạch Thông đã đứng ra kêu gọi, vận động các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí để gia đình ông Lực xây nhà mới. Nhận được số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ và sự giúp đỡ của anh em họ hàng, gia đình ông Lực đã triển khai xây dựng, phấn đấu hoàn thiện ngôi nhà mới rộng 60m2 vào đầu năm 2022.

Đây là việc làm ý nghĩa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở nhằm giúp hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm nguồn lực ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững./.

Bích Phượng

Xem thêm