Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn đến năm 2030

HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, Kỳ họp thứ chín, ngày 19/7 vừa thông qua Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2022.

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Bắc Kạn cho sản phẩm miến dong riềng truyền thống của tỉnh đã góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh tế.
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Bắc Kạn" cho sản phẩm miến dong góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Theo đó, Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp và có liên quan tham gia quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cụ thể, đối với đăng ký bảo hộ trong nước, hỗ trợ 30 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ sáng chế (đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ); hỗ trợ 15 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới (đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ); hỗ trợ đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 15 triệu đồng/đơn; hỗ trợ đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 7,5 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng theo quy định, sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Những nội dung khác liên quan đến việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh không quy định tại Nghị quyết số 06 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030./.

Anh Thúy

Xem thêm