Hồ Bản Chang, điểm nhấn của du lịch Ngân Sơn

BBK - Được thiên nhiên ưu đãi, huyện Ngân Sơn có khí hậu trong lành, mát mẻ và nhiều thắng cảnh đẹp. Nhằm phát triển kinh tế du lịch, huyện đang quan tâm thu hút đầu tư phát triển các điểm trải nghiệm, trong đó có hồ Bản Chang, xã Đức Vân.