Hiệu quả của Dự án 3PAD ở Pác Nặm

Sau 6 năm thực hiện Dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn ” (Dự án 3PAD) với mục đích cải thiện sinh kế và xóa đói giảm nghèo bền vững cho người nghèo thuộc vùng dự án, đến nay đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện Pác Nặm.

Sau 6 năm thực hiện Dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn ” (Dự án 3PAD) với mục đích cải thiện sinh kế và xóa đói giảm nghèo bền vững cho người nghèo thuộc vùng dự án, đến nay đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện Pác Nặm.

Dự án 3PAD được triển khai trên địa bàn huyện Pác Nặm bao gồm 4 hợp phần chính là: Quản lý đất lâm nghiệp bền vững và công bằng, tạo các cơ hội thu nhập cho người nghèo, phát huy sáng kiến cải thiện môi trường, quản lý dự án. Tất cả các hoạt động của dự án đều đã được triển khai tại các thôn bản trên địa bàn huyện, trong đó đặc biệt ưu tiên 79 thôn vùng cao có tỷ lệ hộ nghèo trên 30%.

.mn.
Đến nay, bà con nông dân huyện Pác Nặm đã thực hiện trồng mới được 86ha cây gừng mang lại nguồn thu nhập đáng kể

Sau 6 năm triển khai, Dự án 3PAD đã góp phần rất lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi ở Pác Nặm. Dự án đã giúp cho người dân có vốn và kiến thức để tự vận động vươn lên thoát nghèo, đồng thời phải tham gia đối ứng khi thực hiện dự án. Theo thống kê, đến nay người dân trên địa bàn huyện Pác Nặm đã tham gia đóng góp được trên 12 tỷ đồng với nhiều hình thức khác nhau như hiến đất, đóng góp ngày công lao động, đóng góp nguyên vật liệu….Nhiều mô hình sản xuất mới được thử nghiệm, áp dụng và nhân rộng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Điển hình trong số đó là dự án trồng cây gừng trâu với diện tích thực hiện đến nay là 86,16 ha. Chỉ sau 02 năm triển khai dự án trồng gừng đã có ít nhất 20 hộ dân trên địa bàn huyện thoát nghèo.

Dự án đã tiến hành quy hoạch được gần 39.000ha đất lâm nghiệp, đạt 165% so với kế hoạch đề ra, tiến hành hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho UBND huyện cấp 10.260 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 3.975 hộ dân với diện tích là gần 11.000 ha, trong đó số hộ nghèo và cận nghèo được cấp giấy chiếm trên 55%.

Đối với hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, trong 6 năm qua Dự án 3PAD đã đầu tư vào huyện Pác Nặm trên 37 tỷ đồng để xây dựng 52 công trình. Trong đó có 26 công trình giao thông; 23 công trình thủy lợi; 03 công trình nước sạch...Đối với hợp phần quỹ phát triển nông, lâm nghiệp, đến nay đã có 2.542 hộ dân được vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ đạt trên 14 tỷ 200 triệu đồng, trong đó có 927 hộ nghèo và 386 hộ cận nghèo. Các hộ vay vốn tập trung chủ yếu vào chăn nuôi với khoảng 7.870 con gia súc, gia cầm đã được mua. Góp phần rất lớn vào việc giảm nghèo cho người dân.

Cũng trong thời gian qua, Dự án 3PAD đã thành lập được 80 nhóm sở thích trồng cỏ với 992 thành viên tham gia trồng được 56,8ha cỏ làm thức ăn chăn nuôi gia súc và kết hợp bảo vệ đất dốc, tổ chức tập huấn, khuyến khích sử dụng khí sinh học với 45 bể Biogas…..Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện cũng xuất hiện những mặt còn hạn chế khi triển khai dự án như công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia dự án, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho bà con...

Cùng với các chương trình dự án khác như Chương trình 30a, Chương trình 135 của Chính phủ thì Dự án 3PAD đã có những tác động rất lớn tới công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ở huyện vùng cao Pác Nặm. Dự án đã được các cấp ngành và đông đảo người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Trong thời gian tiếp theo, Dự án 3 PAD tiếp tục được triển khai với quy mô rộng và tập trung vào việc hỗ trợ, bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân thông qua các đơn vị, doanh nghiệp với mục tiêu thúc đẩy kinh tế nhất là trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo nhanh, bền vững của địa phương./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm