Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 05/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 05/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 1

Dự hội nghị có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 

Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Triệu Thị Thúy- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh trình bày tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật liên quan, tiến hành thảo luận một cách trách nhiệm, dân chủ nhằm xây dựng cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh khóa X có chất lượng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu; tiến hành các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng quy định của pháp luật.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu tham dự hội nghị thống nhất thông qua số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 50 người.

Đồng thời, thống nhất với dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 100 người như tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh./.

Hoàng Vũ

Xem thêm