Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn, khóa XX

Ngày 04/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 04/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu ứng cử
Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu ứng cử.

Về số lượng đại biểu HĐND huyện, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đối với đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 được phân bổ là 30 đại biểu, trong đó HĐND huyện dự kiến cơ cấu phân bổ số lượng đại biểu HĐND ở các cơ quan cấp huyện và khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn là 20 người, các xã, thị trấn là 10 người.

Dự kiến về ứng cử, số đại biểu ứng cử chính thức 50 người, trong đó số lượng chính thức ứng cử đại biểu nữ tối thiểu 18 người; phấn đấu tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐNĐ huyện là người dân tộc thiểu số đạt từ 80% trở lên; phấn đấu số lượng ứng cử người ngoài Đảng tối thiểu 7 người; số lượng người ứng cử dưới 40 tuổi tối thiểu 11 người; số lượng đại biểu tái cử tối thiểu 9 người. Dự kiến số lượng ứng cử đang công tác tại các cơ quan cấp huyện chiếm 70%, cấp xã 30%. Dự kiến số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử là 70 người.


Sau khi thảo luận, đánh giá, phân tích, hội nghị đã thống nhất với dự kiến phân bổ về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026../.

Đình Văn

Xem thêm