Hệ thống các ngân hàng tích cực thực hiện Nghị quyết 11/NQ- CP của Chính phủ

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ- CP ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị số 01/CT- NHNN về thực hiện giải pháp tiền tệ, hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai các giải pháp thực hiện.

Để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ- CP. Một trong số các nội dung quan trọng đó là thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng. Cụ thể là điều hành và kiểm soát để bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 15- 16%, tập trung ưu tiên vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn…
Căn cứ vào đó, Chỉ thị số 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội đã được ban hành kịp thời để hướng dẫn các ngân hàng thực hiện. Chỉ thị nêu rõ thực hiện kiểm soát tốc độ tín dụng dưới 20%, tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15- 16%, lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý. Việc các ngân hàng tích cực thực hiện những nội dung trên có ý nghĩa quyết định với ổn định kinh tế vĩ mô của nước ta. Trước mắt các ngân hàng sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng trong năm 2011 cho phù hợp với những yêu cầu mà Nghị quyết 11 đặt ra.

Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và kế hoạch của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước và của tỉnh.
Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bắc Kạn.
Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bắc Kạn.

Theo đó, đến nay tất cả các ngân hàng đóng trên địa bàn đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ- CP và Chỉ thị 01/CT- NHNN. Hiện tại đang là thời điểm các ngân hàng bắt tay vào thực hiện theo lộ trình đã đặt ra mà trước mắt là điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng trong năm 2011 cho phù hợp. Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng đóng trên địa bàn tăng cường huy động vốn tại địa phương. Đối với các ngân hàng thương mại đã triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với yêu cầu chống lạm phát; vốn tín dụng tiếp tục tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

Việc điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh mà trước hết là giảm dư nợ cho phù hợp với Nghị quyết có thể khiến các ngân hàng trên địa bàn gặp đôi chút khó khăn, nhưng đó là việc làm cần thiết để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô toàn quốc. Song song với giảm dư nợ thì lãi suất huy động vốn cũng thay đã được ấn định khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 02/2011/TT- NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.
Theo đó, các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam (bao gồm: lãi suất tiền gửi; lãi suất chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu) của các tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức không vượt quá 14%/năm. Riêng các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất không vượt quá 14,5%/năm. Các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện niêm yết công khai mức lãi suất trên tại các điểm huy động vốn.

Thời điểm này, các ngân hàng trên địa bàn đang tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, tích cực thu nợ, thu lãi đến hạn và quá hạn. Bên cạnh đó là thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng; tăng tỷ trọng cho vay đối với sản xuất, giảm tỷ trọng cho vay bất động sản và cho vay tiêu dùng. Song song với kiên trì thực hiện cơ chế cho vay theo lãi suất thỏa thuận, các ngân hàng cũng đã duy trì số dư tiền gửi và hạn mức thanh toán, bảo đảm khả năng thanh toán.

Như vậy, có thể khẳng định các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc những nội dung yêu cầu của Nghị quyết 11/NQ- CP đã đặt ra. Những động thái tích cực này sẽ góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện lãi suất huy động, tiến hành thanh tra cho vay bất động sản, cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh chứng khoán cũng như chấp hành chế độ tín dụng./.
T.S

Xem thêm