HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường

Sáng 26/8, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sáng 26/8, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phương Thị Thanh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường ảnh 1

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung được trình bày tại kỳ họp; bảo đảm các quyết định của HĐND tỉnh đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Buổi sáng, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe các tờ trình, báo cáo, gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua nội dung dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết sáp nhập thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu chưa đạt chuẩn; ghép cụm dân cư và thay đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2020 tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020. Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn vốn cân đối ngân sách) và nguồn vốn dự phòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường ảnh 2

Đại biểu thảo luận tại tổ về các nội dung trình bày tại kỳ họp.

Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, các đại biểu chia tổ thảo luận. Trong quá trình thảo luận, về cơ bản đại biểu nhất trí với nội dung của các tờ trình và báo cáo thẩm tra đã được trình bày. Đối với nội dung sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ nhân dân, tiểu khu chưa đạt chuẩn; ghép cụm dân cư và thay đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, các đại biểu đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm việc thực hiện theo đúng kế hoạch. Đồng thời cần làm rõ, bổ sung nguồn lực để thực hiện, nhất là liên quan đến đầu tư làm đường giao thông để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bổ sung phương án sử dụng cơ sở vật chất sau sáp nhập; trong bố trí cán bộ cấp xã cần chú ý tính hợp lý, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ cấp xã…

Chiều nay, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc, thảo luận và thông qua các nghị quyết./.

Hoàng Vũ

Xem thêm