HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện các Chương trình MTQG

Sáng nay (15/11), HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề với các điểm cầu xã, phường, huyện, thành phố.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh thông tin về tình hình tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Có 17 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các điểm cầu phản ánh những khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG chậm, như: Một số địa phương chưa quyết liệt triển khai ở cơ sở; hướng dẫn triển khai các đề án, dự án còn chậm; khó khăn trong công tác đấu thầu, thẩm định giá, quá trình thực hiện các dự án liên kết sản xuất…
Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh về tiêu chí phân bổ vốn, cơ chế hỗ trợ đặc thù; hướng dẫn cụ thể đối với việc giao các xã làm chủ đầu tư những công trình nhỏ không thuộc đặc thù; mức đóng góp trong triển khai các dự án, nguồn vốn đầu tư; hướng dẫn thủ tục triển khai các dự án, chương trình MTQG; hướng dẫn thực hiện công tác xóa mù chữ, chi thù lao cho đào tạo, bồi dưỡng; vấn đề chuyển từ hợp tác xã về kinh doanh hộ…

Đại diện các sở, ngành và UBND tỉnh đã làm rõ một số nội dung, trong đó yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư; tập trung chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, thực hiện giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất; sớm hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, xác định chi tiết các dự án trong công tác tư vấn; việc chuyển vị trí công tác với cán bộ công chức theo từng ngành, lĩnh vực đảm bảo phù hợp với chuyên môn; quan tâm công tác đào tạo, tập huấn cho công chức cấp xã…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục rà soát, có những hướng dẫn cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG thời gian tới. Tập trung rà soát việc triển khai các kế hoạch trên cơ sở “đúng vai” theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, đơn vị liên quan. Các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động phản ánh, tiếp nhận và tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu nêu cao vai trò giám sát của HĐND các cấp và phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đặc biệt là trong triển khai các dự án, chương trình, nhằm đảm bảo ngân sách được sử dụng có hiệu quả, người dân được hưởng lợi, các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn phù hợp với ý chí, nguyện vọng của người dân./.

Anh Thúy

Xem thêm